Člani Mlajše folklorne skupine Dragatuš

Plesalci in plesalke:
Blaž Bahor
Jaka Bahor
Klemen Bahor
Borut Dražumerič
Polona Hudelja
Jani Klobučar
Manca Kump
Simon Lamut
Eva Metež
Valentina Metež
Iva Panjan
Nejc Panjan
Anja Pešelj
Jakob Pešelj
Nuša Simonič
Uroš Simonič
Daniela Svetič
Jana Štajdohar
Lara Štajdohar
Tjaša Šterk
Nejc Šuštarič
Špela Šuštarič
Harmonika:
Anja Švajger
Vodji:
Katja Kocjan Plut
Anita Matkovič
Folklorna skupina Dragatuš - Lepo je tam v Beli krajini

Lepo je tam v Beli krajini Zgoščenka belokranjskih ljudskih pesmi in plesov v izvedbi Folklorne skupine Dragatuš