Zgodovina FS Dragatuš

Zgodovina FS Dragatuš

Pred 50. leti je dragatuška učiteljica Ivanka Banovec zbrala mlade ter pričela z učenjem belokranjskih plesov in pesmi. Prvi nastop so imeli v Dragatušu za krajevni praznik, leta 1957. Po njenem odhodu je nadaljeval folklorno dejavnost domačin Janez Mušič, ki je pritegnil k sodelovanju učitelje ter nadebudne Cestnikove tamburaše. Po njegovem odhodu v Ljubljano je vodenje foklore prevzela Dragatuščanka - energična Mara Brodarič in z Evgenom Cestnikom deset let uspešno vodila folklorno skupino. To so bili časi razcveta folklore v Dragatušu, ki ga je ustanovitev Folklornega festivala »Jurjevanje v črnomlju« leta 1964 samo še spodbudilo.

Zgodovina FS Dragatuš

V 70-ih letih prejšnjega stoletja je folklorna dejavnost v Dragatušu delovala v duhu tistega časa in sicer kot sekcija v okviru mladinske organizacije. Plesalci in inštumentalisti so prihajali iz dragatuške osnovne šole, kjer je med drugimi obšolskimi dejavnostmi, učila folkloro Ivanka Jaketič. Dragatuška osnovna šola je bila vedno inkubator kadrov, učenja ter gojenja ljudskega izročila, za kar si je vztrajno prizadevala številna leta ravnateljica Fani Toman. Vsa naslednja vodstva šole so in še nadaljujejo to lepo tradicijo.

Zgodovina FS Dragatuš

Z dolgoletnim vodenjem Folklorne skupine Dragatuš je pustila svojstveno, močno sled Zdenka Flajnk poročena Pezdirc. S specifičnim in timskim načinom vodenja je okrog sebe vedno zbrala sposobne sodelavce različnih strokovnih področij. Tako so na glasbenem področju do sredine 90-ih let sodelovali Judita Ilenič, Tone Grahek, kasneje Jure Matkovič, pred njimi pa številna leta Dušan Šuštar.

Zgodovina FS Dragatuš

Dve leti je bila umetniški vodja skupine Manica Šuštarič, od leta 2004 pa skupino vodi Tadej Fink, ki z mladostno energijo in znanjem daje skupini svežino in nov veter. Interdisciplinano zahtevnost odrskih postavitev in reproduciranje ljudskega izročila Tadej izvaja v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in sicer: za petje lepo skrbi Ani Jankovič Šober, glasbo Roman Žlogar - v njegovi odsotnosti Matej Banovec, pri odrskih postavitvah sodeluje Zdenka Pezdirc ter kostumografiji Anita in Anica Matkovič.
Za organizacijsko področje je že drugo desetletje odgovoren predsednik Leopold Perko, ki mu pomaga Matej Rogina.

Folklorna skupina Dragatuš - Lepo je tam v Beli krajini

Lepo je tam v Beli krajini Zgoščenka belokranjskih ljudskih pesmi in plesov v izvedbi Folklorne skupine Dragatuš