Predstavitev

Tradicionalno vodilo in prizadevanje Folklorne skupine Dragatuš je doseči ljudsko umetnost preteklosti kot apel modernemu človeku za veselje, prijateljstvo, tolerantnost do drugačnosti, smeh in lepoto življenja.

Folklorna skupina Dragatuš združuje člane vseh generacij, ki z odgovornostjo in ljubeznijo ohranja belokranjsko ljudsko izročilo. Temeljno poslanstvo skupine je reproduciranje bogate kulturne dediščine naše dežele - ohranjanje ljudske glasbe, običajev, pesmi in plesov Bele krajine. Spoznali smo, da je motiviranost za ohranjanje etno izročila rezultat odličnega druženja in povezovanja članov skupine, z željo ustvarjati nekaj koristnega, lepega in domačega.

Folklorna skupina Dragatuš

Člani Folklorne skupine Dragatuš vlagamo veliko znanja, volje, veselja v oblikovanje in izvajanje obsežnega kulturnega programa, z odkrivanjem ter celostnim pokritjem belokranjskega izročila. Pridno brskamo po zapisih in želimo ohraniti izročilo naših prednikov kot dar modre preteklosti v pravi "belokranjski podobi". Poleg izvajanja obredij, kol, tradicionalno poznanih belokranjskih parnih plesov, plešemo tudi polke, valčke, štajeriš, šuštarsko, zibenšrit in plesne igre, značilne za osrednjo Belo krajino s konca 19. in začetka 20. stoletja. Za raznolikost glasbe in glasbenih sestavov vključujemo poleg tamburic, violin, harmonik še ljudske inštrumente, kot so orglice, gudala, piščali, drumljice,... Veliko energije ter ljubezni namenjamo ohranjanju belokranjskih ljudskih pesmi. Prepoznavni smo po lepem in ubranem petju, kar daje bogatemu folklornemu programu posebno žlahtnost. Belokranjske pesmi se lepo prepletajo tudi z izvajanjem različnih običajev, kot so kresovanje, koledovanje, ženitovanje, jurjevanje ter raznih delovnih običajev.

Folklorna skupina Dragatuš

Pred več kot desetimi leti smo v celoti obnovili oblačilne kostume - nastopamo v boljših delovnih oblačilih iz Dragatuša in okolice, značilnih za konec 19. stoletja, narejenih po raziskavi dr. Marije Makarovič - kar se pokriva tudi z glasbenim in plesnim izročilom tega obdobja. V letu 2007 smo pričeli s projektom izdelave pražnjih oblačil - kostumov našega kraja, značilnih za začetek 20. stoletja, po raziskavi etnologinje in naše folklornice Anite Matkovič v sodelovanju z Bojanom Knificem, svetovalcem za folklorno dejavnost na JSKD.

Folklorna skupina Dragatuš

Z obsežnim in kvalitetnim izvajanjem belokranjskega ljudskega izročila, urejenimi kostumi, harmonijo ter odprtostjo folklornikov smo dosegli soliden strokovni nivo in smo zelo zaželeni na številnih nastopih in gostovanjih. FS Dragatuš že več kot 15 let pripravlja vsakoletne celovečerne nastope, se udeležuje folklornih revij in mednarodnih folklornih festivalov ter je prejemnik številnih pohval in nagrad.

Folklorna skupina Dragatuš

Belokranjsko ljudsko izročilo, ime Dragatuša, Občine črnomelj, Bele krajine, Slovenije smo ponesli in suvereno zastopali na številnih gostovanjih po tujini. O uspešnosti delovanja potrjuje tudi povabilo in udeležba naše skupine na največjem svetovnem foklornem festivalu. Leta 2004 smo na 3. svetovni Folkloriadi (CIOFF) na Madžarskem med 70 državami sveta uradno predstavljali Slovenijo.

Folklorna skupina Dragatuš

V zavedanju pomembnosti ohranjanja dobrih in lepih tradicij Dragatušci skrbimo za svoj podmladek, kar potrjuje odlično delovanje otroške folklorne skupine, sestavljene iz otrok nekdanjih članov FS Dragatuš.

Folklorna skupina Dragatuš - Lepo je tam v Beli krajini

Lepo je tam v Beli krajini Zgoščenka belokranjskih ljudskih pesmi in plesov v izvedbi Folklorne skupine Dragatuš


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : attributes construct error in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Couldn't find end of Start Tag html line 1 in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Extra content at the end of the document in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/rfsplet/webapps/fsdragatussi/index.php on line 13
Prišlo je do napake!