FS Dragatuš

Folklorna skupina Dragatuš združuje člane vseh generacij, ki z odgovornostjo in ljubeznijo ohranja belokranjsko ljudsko izročilo. Temeljno poslanstvo skupine je reproduciranje bogate kulturne dediščine naše dežele - ohranjanje ljudske glasbe, šeg in navad, pesmi in plesov Bele krajine.

Poleg izvajanja obredij, kol, tradicionalno poznanih belokranjskih parnih plesov, plešemo tudi polke, valčke, štajeriš, šuštarsko, zibenšrit in plesne igre, značilne za osrednjo Belo krajino s konca 19. in začetka 20. stoletja. Za raznolikost glasbe in glasbenih sestavov vključujemo poleg tamburic, violin, harmonik še ljudske inštrumente, kot so orglice, gudala, piščali, drumljice,...

Folklorna skupina Dragatuš - Lepo je tam v Beli krajini

Lepo je tam v Beli krajini Zgoščenka belokranjskih ljudskih pesmi in plesov v izvedbi Folklorne skupine Dragatuš